Return to Article Details Nghiên cứu hoạt tính kháng nấm gây teo đầu lá Nha đam (Aloe vera) của Diệp hạ châu trắng (Phyllanthus amarus), Tỏi (Allium sativum) và Neem (Azadirachta indica) Download Download PDF