Nghiên cứu khả năng kháng oxi hóa và gây độc tế bào ung thư của cao chiết ethanol từ tổ yến nuôi tại Việt Nam

  • Khoa Thị Nguyễn
  • Phương Thị Nguyễn

Abstract

Tổ yến (yến sào) là loại thực phẩm tăng cường sức khỏe nổi tiếng và có ý nghĩa kinh tế ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Các nghiên cứu trước đây cho thấy tổ yến chiết bằng nước có tác dụng kháng virus, kháng viêm, ngăn ngừa viêm xương khớp và bảo vệ thần kinh. Tuy nhiên, những báo cáo về hoạt tính sinh học của cao chiết tổ yến bằng các dung môi khác vẫn còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi bước đầu xác định một số hoạt tính sinh học của cao chiết ethanol từ tổ yến nuôi ở Việt Nam. Kết quả phân tích kháng oxi hóa sử dụng (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) (DPPH) cho thấy cao chiết này thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa in vitro ở mức độ đáng kể IC50 = (94,74 ± 2,35) µg/mL. Đồng thời, cao chiết còn có khả năng gây độc tế bào ung thư gan HuH-6, ung thư vú MCF-7 và ung thư máu K562 với giá trị IC50 lần lượt là (82,12 ± 2,42, 98,72 ± 2,50 và 53,70 ± 0,12) µg/mL. Các kết quả thu được tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về thành phần hoạt chất cũng như hoạt tính kháng oxi hóa và gây độc tế bào ung thư của cao chiết ethanol từ tổ yến trên mô hình in vivo.

® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2023-04-05