Mối tương quan giữa đặc điểm bệnh nhân và chi phí trực tiếp y tế trong điều trị hen phế quản tại Bệnh viện Quận 11

  • Liễu Thị Xuân Nguyễn
  • Dũng Quốc Phạm

Abstract

Hen phế quản là bệnh mạn tính đem lại gánh nặng kinh tế lâu dài cho bệnh nhân nên bảo hiểm y tế rất cần thiết khi cần điều trị tại các bệnh viện tuyến quận/huyện. Để có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề trên, nghiên cứu tiến hành khảo sát chi phí trực tiếp y tế trong điều trị hen phế quản tại Bệnh viện Quận 11. Tiến hành hồi cứu hồ sơ bệnh án, dữ liệu điện tử về chi phí điều trị hen phế quản trong năm 2020 trên nhóm bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy chi phí trực tiếp y tế trung bình trên mỗi bệnh nhân hen phế quản khi điều trị tại Bệnh viện Quận 11 vào năm 2020 là 2.918.705 đồng, với khoảng tin cậy là 95 % (từ 2.613.629 đồng đến 3.223.780 đồng). Trong cấu phần chi phí trực tiếp y tế thì chi phí thuốc là 2.204.131 đồng, chiếm tỉ lệ cao nhất với 75,52 %. Chi phí trực tiếp y tế trung bình hàng năm của mỗi bệnh nhân nữ là 3.285.230 đồng cao hơn bệnh nhân nam 2.397.572 đồng (chi phí cho bệnh nhân nữ gấp 1,4 lần nam). Chi phí trực tiếp y tế trung bình hàng năm của mỗi bệnh nhân cũng tăng dần theo độ tuổi và có sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân có số bệnh kèm khác nhau.

® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2023-04-05