Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2020-2021

  • Tài Thế Anh Võ
  • Thắm Hồng Phạm

Abstract

Phân tích cơ cấu sử dụng thuốc giúp cơ sở y tế thấy rõ một số bất cập liên quan đến việc sử dụng thuốc, giúp bác sĩ và các nhà quản lí có giải pháp trong hoạt động kê đơn, mua sắm thuốc hợp lí. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: phương pháp mô tả cắt ngang, đối tượng gồm toàn bộ danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2020 - 2021. Kết quả: năm 2020 có 864 khoản mục và năm 2021 có 964 khoản mục ứng với hơn 88,3 tỉ đồng và gần 127 tỉ đồng, trong đó thuốc nhập khẩu chiếm phần lớn từ (72,2-79,5) % giá trị sử dụng. Nhóm thuốc kháng sinh, kháng nấm, kháng virus là nhóm có số khoản mục và giá trị sử dụng lớn nhất. Phân loại ABC: thuốc hạng A chiếm khoảng 80 %, thuốc hạng B chiếm khoảng 10 % và hạng C khoảng 10 % giá trị sử dụng. Nhóm thuốc N với 27 khoản mục đến 31 khoản mục từ 2020 - 2021, thuốc thuộc phân nhóm thuốc AN  (thuốc không thiết yếu có chi phí cao/lượng tiêu thụ lớn) vẫn có sử dụng nhưng ở mức hạn chế từ (2-3) khoản mục chiếm từ khoảng (0,4-0,6) % giá trị sử dụng. Sự phân bổ kinh phí trong sử dụng thuốc tại bệnh viện khá phù hợp, cần duy trì sự ổn định trong các năm sau. Bên cạnh đó, bệnh viện nên sử dụng thuốc sản xuất trong nước thay vì thuốc nhập khẩu.

® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2023-04-05