Nghiên cứu đặc điểm thực vật và định tính sơ bộ thành phần hóa học cây Nhất mạt hương (Plectranthus hadiensis var. tomentosus (Benth. ex E. Mey.) Codd, họ Lamiaceae)

  • Nguyễn Thị Cẩm Duyên
  • Hoàng Hữu An
  • Đỗ Hoàng Đăng Khoa
Keywords: Plectranthus hadiensis var. tomentosus, Nhất mạt hương, cấu tạo giải phẫu, hình thái, thành phần hóa học

Abstract

Cây Nhất mạt hương (NMH) thuộc chi Plectranthus, họ Lamiaceae có nguồn gốc từ Nam Phi, được trồng nhiều ở miền Nam Ấn Độ và những khu vực có khí hậu ôn hòa trên thế giới. Tại Việt Nam, cây NMH được du nhập và được trồng với mục đích chủ yếu là làm cây cảnh, đến nay nghiên cứu về loài cây này vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu này tìm hiểu đặc điểm thực vật và định tính sơ bộ thành phần hóa học cây NMH. Đặc điểm vi phẫu rễ, thân, lá và bột dược liệu cây NMH, giúp cho việc phân biệt NMH với các cây khác cùng chi, cũng như họ Lamiaceae, tạo tiền đề cho việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu về mặt thực vật. Đặc điểm vi phẫu các bộ phận trên mặt đất của NMH mang nhiều mô tiết, góp phần xác định nguyên liệu phù hợp cho các nghiên cứu tách chiết tinh dầu. Định tính sơ bộ hóa thực vật cho thấy thành phần chính của NMH là terpenoid, flavonoid và saponin.

Published
2021-01-28