Return to Article Details Nghiên cứu đặc điểm thực vật và định tính sơ bộ thành phần hóa học cây Nhất mạt hương (Plectranthus hadiensis var. tomentosus (Benth. ex E. Mey.) Codd, họ Lamiaceae) Download Download PDF