Return to Article Details Khảo sát hoạt tính kháng Candida albicans của phối hợp cao Trầu không (Piper betle L. Piperaceae) và tinh dầu Bách lí hương (Thymus vulgaris L. Lamiaceae) Download Download PDF