Return to Article Details The Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của cây Quyển bá trường sinh (Selaginella tamariscina) Download Download PDF