Return to Article Details The Chưng cất tinh dầu rễ cỏ Hương bài (Vetiveria zizanioides L.) với sự hỗ trợ của enzyme Download Download PDF