Return to Article Details Chiết xuất, phân lập andrographolid từ Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) nees) và đánh giá hoạt tính kháng SARS-Cov-2 in silico Download Download PDF