Return to Article Details Đánh giá độ ổn định của điểm đồng tâm cơ khí, góc quay của collimator, gantry và bàn điều trị trong máy gia tốc tuyến tính Download Download PDF