Return to Article Details Nghiên cứu tác động chiếu sáng ngắt đêm bằng đèn LED chuyên dụng đến sự ra hoa cây Cúc (Chrysanthemum indicum L.) trên hệ thống thủy canh Download Download PDF