Return to Article Details So sánh đặc điểm hình thái và vi cấu tạo hai loài syzygium nervosum A.Cunn.ex DC và Suzygium Samarangense . Blume Download Download PDF