Khảo sát kiến thức và thái độ trong công tác phòng chống COVID-19 của sinh viên khóa 17DDS Khoa Dược - Đại học Nguyễn Tất Thành

  • Thúy Thị Như Huỳnh
Keywords: Covid-19, kiến thức, phòng chống, thái độ, nhiễm

Abstract

Vơi đại dịch Covid-19, sinh viên Dược cần có kiến thức và thái độ tốt về phòng chống
COVID-19 nhằm hỗ trợ lực lượng y tế, bảo vệ sức khỏe bản thân và người xung quanh.
Bằng phương pháp cắt ngang mô tả, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 401 sinh viên Khoa
Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành. Kết quả: sinh viên chưa nhận định được COVID-19 có
thể lây qua đường phân, chất thải (tỉ lệ đúng 28,4 %) và nhầm lẫn từ mẹ sang con là đường
nhiễm COVID-19 (tỉ lệ đúng 30,4 %); có kiến thức tốt về triệu chứng chính của dịch bệnh
(tỉ lệ đúng 74,6 %); nắm rõ khoảng cách phòng chống dịch COVID-19 tối thiểu là 2 mét (tỉ
lệ đúng 89,3 %); đặc biệt đại bộ phận có thái độ tuân thủ “Thông điệp 5K”. Từ thực trạng
trên cho thấy cần đẩy mạnh truyền thông, nhất là qua mạng xã hội, khuyến khích truy cập
nguồn thông tin chính thống từ Bộ Y tế và báo đài.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-05-09