Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Thể lệ gửi bài đăng

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành xuất bản 3 tháng/kì;
  tập hợp công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin chuyên đề, bài viết tổng
  luận của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường. Ngôn ngữ
  thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh. Chất lượng công bố và trình bày theo chuẩn của
  một Tạp chí khoa học.
  1. Bài gửi đăng là công trình nghiên cứu có nội dung mới và chưa gửi đăng trên
  bất kì Tạp chí khoa học nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác. Sau khi tác giả
  thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa (của ít nhất 2 phản biện nhận xét, đánh giá), bài
  đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số báo gần nhất.
  2. Bài viết không quá 10 trang khổ A4 (khoảng từ 3.000 – 6.000 từ) kể cả bảng
  biểu, đồ thị, tài liệu tham khảo với font Time New Roman, font size 10 normal;
  margin (top/ bottom 2.54cm; left/ right 2.54cm) gồm:
  - tên bài, họ và tên tác giả/nhóm tác giả, cơ quan công tác, e-mail; tóm tắt nội
  dung và những kết quả chính (cỡ chữ 10, không quá 10 dòng), từ khóa;
  - nội dung, kết quả và thảo luận, định hướng mới và kết luận. Các số liệu, kết quả
  thu được và biện luận phải được trình bày rõ ràng và chính xác;
  - tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài;
  - ở cuối bài viết bằng tiếng Việt (hoặc Anh) phải có: tên bài, họ và tên tác giả/
  nhóm tác giả, cơ quan công tác, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh (hoặc Việt).
  3. Bản thảo điện tử kèm theo Phiếu đăng kí nộp bài (word file và pdf file có chữ kí
  của tác giả) gửi theo địa chỉ:
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành,
  300A Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh (P. A407).
  email: tapchikhcn@ntt.edu.vn; cdhien@ntt.edu.vn;
  blgiang@ntt.edu.vn
  Mọi chi tiết, xin liên hệ: mobile: 0908.402.147, 0902.858.828;
  tel.: 028.7108.0889 (ext:341)

  Ban Biên tập
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.