Đa dạng di truyền SARS-CoV-2

  • Đỗ Hoàng Đăng Khoa
  • Hồ Tá Giáp
  • Phan Ngọc Hân
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Biến thể, đa dạng di truyền

Abstract

Tóm tắt
SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng gây nguy hại về tính mạng, sức khỏe và kinh
tế toàn cầu. Đến đầu năm 2021, các chiến lược tiêm vaccine COVID-19 và thuốc hỗ
trợ điều trị đã được nhiều quốc gia thực hiện và nghiên cứu, song song đó là sự biến
đổi di truyền để kháng lại thuốc và vaccine của SARS-CoV-2 nhằm tồn tại và lây
nhiễm. Các biến chủng SARS-CoV-2 mới và nguy hiểm liên tục được công bố bởi
WHO như Alpha, Beta, Gamma, Delta, Eta, Iota, Kappa, Lambda, Mu và nhiều biến
chủng chưa được đặt tên. Do đó, nghiên cứu về phân tích đa dạng di truyền là rất cần
thiết để có bức tranh toàn cảnh về sự lây lan của các biến chủng, nhằm phục vụ cho
nghiên cứu dịch tễ và các nghiên cứu di truyền SARS-CoV-2 khác. Kết quả nghiên
cứu này cho thấy biến chủng A có thể là khởi nguồn của các biến chủng khác. Chúng
tôi cũng đã vẽ ra bốn nhánh phát sinh cho bốn nhóm biến thể nguy hiểm. Biến thể
Gamma có sự tương đồng về trình tự với biến thể Eta. Biến thể Beta thì có sự tương
đồng cao với biến thể Iota và Mu. Biến thể Delta có quan hệ họ hàng với biến thể
Kappa. Biến thể Alpha có quan hệ gần gũi với biến thể Zeta và Lambda.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03