Ứng dụng phân tích quang phổ hấp thụ phân tử trong giám định tài liệu pháp y

  • Nguyễn Đức Dương
  • Trần Đình Hoàn
  • Nguyễn Thị Minh Hằng
  • Bùi Trung Toàn
Keywords: mực bút bi, phân tích mực, phương pháp phổ UV-Vis, phương pháp phổ IR

Abstract

Tóm tắt
Các vụ án liên quan tới tài liệu giả mạo ngày càng phổ biến với tính chất tinh vi và
phức tạp. Trong đó tài liệu liên quan đến chữ viết tay, chữ kí thường xuất hiện trong
các vụ án hình sự và tranh chấp dân sự. Hầu hết văn bản viết tay hiện hành thường
dùng bút bi, do đó việc phân tích các mẫu mực bút bi có trên thị trường là một căn cứ
quan trọng để giám định hình sự các tài liệu bị giả mạo. Bài báo này trình bày cách
phân biệt các loại mực của các mẫu bút bi Thiên Long bằng phương pháp quang phổ
hấp thụ phân tử phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) với 3 mẫu: matixs, flexoffice và TL023; bằng phương pháp phổ hồng ngoại (IR) với 06 mẫu màu xanh: grip, matixs,
executive, flexoffice, leger, TL-023 và 06 mẫu màu đen: grip black, matixs black,
executive black, flexoffice black, leger black, TL-023 black. Kết quả thu được cho
thấy, phân tích mẫu mực bằng phương pháp UV-Vis cho kết quả nhanh và dễ phân
biệt hơn so với phương pháp phân tích IR.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03