Thiết kế và thực hiện cổng chuyển đổi LoRa - GSM giám sát các nút dựa trên công nghệ LoRa

Main Article Content

Hồ A Lil
Bùi Vũ Minh

Abstract

LoRa (Long Range Radio) là công nghệ không dây truyền dữ liệu tầm xa, tiêu thụ năng
lượng thấp cho các ứng dụng M2M và IoT. Nhóm tác giả đã thiết kế và thực hiện cổng
chuyển đổi (Gateway) LoRa– GSM (Global System for Mobile Communications) tích
hợp màn hình cảm ứng HMI (Human Machine Interface), để giao tiếp với người vận
hành thay thế cho một máy chủ LoRa. Cổng chuyển đổi sàng lọc và đưa dữ liệu lên
máy chủ IoT thông qua mạng di động GPRS/3G/4G tương thích với mọi địa hình khác
nhau. Nút LoRa sử dụng cảm biến không dây dùng pin tiết kiệm năng lượng, đồng bộ
với cổng chuyển đổi. Sản phẩm LoRa 433MHz đã được thử nghiệm ở hai vùng địa
hình: đô thị và nông thôn. Kết quả cho thấy cổng chuyển đổi đảm bảo yêu cầu kiểm
soát và truyền dữ liệu đạt độ tin cậy cao và ra quyết định điều khiển ổn định; có thể
được sử dụng trong công nghiệp, quan trắc môi trường nông nghiệp và y tế.

Article Details

Section
Articles