Xây dựng quy trình khuếch đại vòng xoắn đẳng nhiệt phát hiện nhanh vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

Main Article Content

Trần Hồng Diễm
Trần Thị Hậu
Phạm Nguyễn Minh Trang
Phùng Thị Thu Hường

Abstract

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (Porcine reproductive and respiratory
syndrome - PRRS) gây ra bởi vi rút PRRS (PRRS virus - PRRSV) là một trong những
bệnh phức tạp và nguy hiểm nhất ở lợn với tỉ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, các đợt
bùng phát PRRS xảy ra hàng năm ở nhiều tỉnh thành gây thiệt hại về kinh tế cho
người chăn nuôi và rủi ro về sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, RT-PCR (Realtime
Polymerase Chain Reaction) đang là phương pháp vàng trong chẩn đoán PRRS, cùng
với các phương pháp sinh học phân tử khác luôn được quan tâm nghiên cứu. Trong
bài báo này, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển phương pháp khuếch đại vòng
xoắn (Polymerase spiral reaction - PSR) đẳng nhiệt. Nhờ tối ưu quy trình PSR đã đạt
được kết quả phát hiện PRRSV nhanh và chính xác trong điều kiện đẳng nhiệt (không
cần thiết bị luân nhiệt đắt tiền) với giới hạn phát hiện 100.5 TCID50/mL, phản ứng
được thực hiện ở một nhiệt độ cố định (65 0C) trong thời gian 40 phút và có thể đọc
kết quả tại chỗ bằng mắt thường qua màu của phản ứng.

Article Details

Section
Articles