Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn in vitro của hạt Đu đủ (Carica papaya L.) trên một số vi khuẩn liên quan đến nhiễm trùng da

Main Article Content

Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Hoàng Thiên Kim
Lê Bảo Minh
Nguyễn Thanh Long

Abstract

Nhiễm trùng da là bệnh thường gặp, gây ra bởi các vi khuẩn cơ hội thường trú trên da. Hoạt tính kháng khuẩn in vitro của hạt Đu đủ (Carica papaya L.) trên các vi khuẩn liên quan nhiễm trùng da được khảo sát trong nghiên cứu. Hạt Đu đủ được chiết xuất bằng phương pháp ngâm phân đoạn với các dung môi ethanol 70 %, ethanol 80 % và ethanol 90 %. Các dịch chiết được loại dung môi thu các mẫu cao đặc. Các cao chiết được thử hoạt tính kháng khuẩn trên các vi khuẩn Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Methicillin susceptible Staphylococcus aureus (MSSA), Streptococcus pyogenesPseudomonas aeruginosa bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch. Cao chiết có hiệu quả tốt nhất được sử dụng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) bằng phương pháp vi pha loãng. Kết quả cho thấy cao chiết hạt Đu đủ ở nồng độ 100 mg/mL có hoạt tính kháng khuẩn trên MSSA, MRSA và S. pyogenes nhưng lại không hiệu quả với P. aeruginosa. Cao chiết hạt Đu đủ trong ethanol 80 % cho hoạt tính kháng khuẩn tốt nhất trong 3 dung môi được khảo sát. Cao chiết này có MIC đối với MSSA và MSSA là 5,0 mg/mL, với S. pyogenes là 2,5 mg/mL; MBC đối với MSSA và MSSA là 20 mg/mL, với S. pyogenes là 10 mg/mL.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles