Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật của cao chiết methanol từ lá Dã quỳ (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray)

Main Article Content

Lê Thị Thu Trang
Lê Thu Thủy

Abstract

Cây Dã quỳ (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.) là loài thực vật thuộc họ Cúc
(Asteraceae). Chiết xuất từ các bộ phận của Dã quỳ có nhiều công dụng như kháng
khuẩn, kháng nấm, chống nhiễm trùng, kháng viêm và giảm đau... Ở Việt Nam, Dã
quỳ mọc hoang, sức sống mạnh và dễ tìm ở Tây Nguyên, là nguồn nguyên liệu dồi
dào cho sản xuất dược phẩm. Dựa vào việc mô tả đặc điểm hình thái, đã xác định
mẫu cây khảo sát là loài Dã quỳ (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray). Nhóm tác
giả đã nghiên cứu giải phẫu các bộ phận (rễ, thân và lá) cây Dã quỳ; khảo sát sơ bộ
hóa thực vật cho thấy trong cao chiết lá Dã quỳ có các thành phần alkaloid, flavonoid,
tanin và saponin, phù hợp với các nghiên cứu trước đó. Kết quả này là cơ sở cho các
nghiên cứu tiếp theo để khai thác nguồn dược liệu Dã quỳ ở Việt Nam.

Article Details

Section
Articles