Tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng mềm đối với vấn đề việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên đại học

Main Article Content

Trương Thị Tuyết Nương

Abstract

Hiện nay, các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao kỹ năng mềm của sinh viên sau tốt nghiệp đại học. Ngoài việc lĩnh hội kiến thức chuyên môn được đào tạo trong những năm đại học, kiến thức về kỹ năng mềm còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thành công sau khi tốt nghiệp của sinh viên. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đại học mà thiếu kỹ năng mềm − vốn được đánh giá cao từ quan điểm của nhà tuyển dụng − thì rất khó tìm kiếm một việc làm tốt. Bài viết mang tính chất tổng luận từ các nghiên cứu trước và các nguồn thông tin khác, cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên và mong đợi của nhà tuyển dụng, từ đó cung cấp thêm thông tin cho các nhà quản lý, những người làm công tác giáo dục về các định hướng đào tạo kỹ năng mềm để nâng cao tỷ lệ sinh viên có được việc làm sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Đây cũng là con số mà hầu hết các trường đại học ở Việt Nam dùng làm minh chứng kết quả đào tạo nhằm thu hút tuyển sinh.


® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU

Article Details

Section
Articles