Published: 2024-01-25

Đa dạng di truyền SARS-CoV-2

Đỗ Hoàng Đăng Khoa, Hồ Tá Giáp, Phan Ngọc Hân (Author)

10

Ứng dụng phân tích quang phổ hấp thụ phân tử trong giám định tài liệu pháp y

Nguyễn Đức Dương, Trần Đình Hoàn, Nguyễn Thị Minh Hằng, Bùi Trung Toàn (Author)

5

Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết các chủng niêm khuẩn

Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đinh Thị Lan Linh, Nguyễn Phương Châm, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Đinh Nga, Nguyễn Tú Anh (Author)

7

Nghiên cứu hoạt tính làm lành vết thương và kháng viêm của Lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) nuôi cấy mô

Nguyễn Thị Khoa, Nguyễn Thị Phương, Phan Ngọc Hân, Ngô Hoàng Long, Đỗ Đức Thăng, Đỗ Đăng Giáp (Author)

8