Nghiên cứu hoạt tính làm lành vết thương và kháng viêm của Lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) nuôi cấy mô

  • Nguyễn Thị Khoa
  • Nguyễn Thị Phương
  • Phan Ngọc Hân
  • Ngô Hoàng Long
  • Đỗ Đức Thăng
  • Đỗ Đăng Giáp
Keywords: Anoectochilus formosanus, kháng viêm, Lan Gấm, làm lành vết thương

Abstract

Lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) đã được chứng minh là loại dược liệu
quý, có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, chống tăng đường huyết và bảo vệ gan. Rất
nhiều nghiên cứu đã sử dụng các cao chiết khác nhau để đánh giá hoạt tính sinh học
của Lan Gấm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá in vitro hoạt tính làm lành
vết thương của cao chiết chứa polysaccharide (AWE) và hoạt tính kháng viêm của
cao chiết ethanol (AEE) từ Lan Gấm nuôi cấy mô tại Việt Nam. Kết quả cho thấy
AWE ở nồng độ 100 μg/mL thể hiện hoạt tính làm lành vết thương sau 16 giờ xử lý
trên mô hình nguyên bào sợi (fibroblast). Trong khi đó, AEE thể hiện khả năng
kháng viêm trong thử nghiệm sản sinh NO trên tế bào RAW 264.7. Những hoạt tính
in vitro của Lan Gấm thu được trong nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho các nghiên cứu
tiếp theo trên mô hình in vivo.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03