Nhận thức về môi trường học tập của sinh viên Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • Lưu Thị Mỹ Ngọc
  • Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
Keywords: MSLES, môi trường học tập, điểm trung bình tích lũy, sinh viên Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành

Abstract

Nghiên cứu đánh giá nhận thức về môi trường học tập (MTHT) của sinh viên Dược
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành để xác định các khía cạnh MTHT cần cải thiện
hoặc phát triển mạnh hơn. Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ 11/10/2021 đến 20/10/2021,
có 416 sinh viên hoàn thành khảo sát trực tuyến. Đánh giá nhận thức MTHT ở 2 khía
cạnh chính: nhà trường và sinh viên bằng công cụ MSLES phiên bản rút gọn (Medical
School Learning Environment Scale Short Version). Điểm MSLES tối đa là 5. Sinh
viên nhận thức tích cực về MTHT với điểm trung bình chung là 2,95 ± 0,73. Sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê điểm nhận thức MTHT ở 4 yếu tố: giới tính (p < 0,01), năm
học của sinh viên (p < 0,01), điểm trung bình tích lũy (p < 0,001) và áp lực tài chính (p
< 0,05). Sinh viên nữ có điểm nhận thức MTHT cao hơn sinh viên nam, sinh viên năm
3 có điểm nhận thức MTHT thấp nhất ở tất cả khía cạnh, điểm trung bình tích lũy càng
cao thì điểm nhận thức MTHT càng tăng. Sự hỗ trợ, trải nghiệm học tập, chương trình
học và giúp sinh viên tương tác tốt hơn là các yếu tố nhà trường cần cải thiện để tạo ra
môi trường học tập tích cực và hiệu quả hơn. Hoạt động ngoại khóa, tổ chức học tập thi
cử, liên kết giữa các khóa có điểm MSLES cao nên cần phát triển mạnh hơn nữa.
® 2022 Journal of Science and Technology - NTTU

Published
2022-06-03