Khảo sát sự ảnh hưởng của các giá trịpH khác nhau lên độ bền  tinh dầu sả (Cymbopogon citratus)

Main Article Content

Trần Thiện Hiền
Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh
Lê Thị Hồng Nhan
Trần Thị Kim Ngân
Ngô Thị Cẩm Quyên

Abstract

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các hợp chất được chiết tách từ thiên nhiên đưa vào mĩ phẩm, thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe của con người ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại tinh dầu như một chất tạo mùi hương trong mĩ phẩm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tinh dầu sả, vì trong tinh dầu sả chứa hàm lượng cao citral. Trong nghiên cứu này, các phương pháp nâng cao độ bền của tinh dầu sả tại các giá trị pH khác nhau từ pH = 4 đến pH = 7 trên các nền giả lập (sử dụng chất bảo quản sodium benzoate), trên nền sữa tắm có phối trộn sodium benzoate, trên nền dầu gội có phối trộn sodium benzoate được sử dụng. Cả ba nền được khảo sát trong điều kiện 1 ngày tại nhiệt độ phòng, 7 ngày ở nhiệt độ phòng và 7 ngày sau khi được bảo quản 45ºC. Kết quả cho thấy, tại pH trong vùng axit giúp hạn chế thấp nhấtbiến tính về ngoại quan của tinh dầu sả có hàm lượng Citral cao trên nền sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles