Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để kiểm nghiệm dược liệu Tầm bóp (Physalis angulata L.) họ cà (Solanaceae)

Main Article Content

Lê Thị Thu Trang
Nguyễn Đức Nhân
Trần Thị Thu Trang

Abstract

Chỉ tiêu chất lượng của Tầm bóp chưa có quy định trong Dược điển Việt Nam gây khó khăn trong công tác kiểm nghiệm. Nghiên cứu này đã đề xuất các chỉ tiêu kiểm nghiệm: mô tả, định tính dược liệu bằng phương pháp hóa học và vi học, thử tinh khiết và xác định chất chiết dựa theo PL12.1 Dược điển Việt Nam V. Kết quả đã mô tả hình thái mẫu cây tươi và dược liệu khô; định tính dược liệu với đặc điểm giải phẫu và bột dược liệu có mảnh biểu bì chứa lỗ khí, lông che chở đa bào, mạch xoắn, mạch vạch, mạch điểm. Trong dịch chiết của Tầm bóp có alkaloid, glycoside tim, flavonoid, tanin, saponin, đường khử, acid hữu cơ và không có courmarin. Đề xuất mức chất lượng cho các chỉ tiêu độ ẩm không quá 8%, vụn nát không quá 4%,  tạp chất không quá 0,5%, tro toàn phần không quá 12%, chất chiết được trong dược liệu không ít hơn 12% theo phương pháp chiết lạnh với nước và không ít hơn 8% theo phương pháp chiết lạnh với dung môi ethanol 96%. Kết quả này góp phần tiêu chuẩn hóa nguồn dược liệu Tầm bóp, nhằm sử dụng loài dược liệu này một cách an toàn và hiệu quả.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles