Áp dụng xu hướng phát triển bền vững trong điều kiện địa phương vào việc thiết kế khu nhà ở cao tầng Bình An Plaza Q8-TP.HCM

Main Article Content

Mai Thái Chung

Abstract

Trong bối cảnh phát triển đô thị tại TP.HCM, giải pháp phát triển nhà ở cao tầng là lựa chọn thích hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu phát triển của xã hội và văn minh đô thị. Phát triển nhà ở cao tầng cần dựa vào các phân tích khoa học, bối cảnh quy hoạch chung và bản sắc văn hóa riêng biệt của đô thị ấy. TP.HCM là đô thị đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ với các đặc thù riêng về khí hậu, điều kiện tự nhiên, văn hóa và xã hội. Do vậy, các giải pháp phát triển nhà ở cao tầng cần quy hoạch và thiết kế khoa học, nhân văn, nhằm tôn trọng các đặc điểm này. Mặt khác, thông qua các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, nhằm xây dựng mô hình  kiến trúc bền vững theo điều kiện tự nhiên của địa phương là việc làm cấp bách và cần thiết. Từ góc độ trên, bài viết tiến hành nghiên cứu và thảo luận sơ bộ về việc:  lựa chọn địa điểm, thiết kế quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan của  khu nhà ở cao tầng Bình An Plaza, Q8-TP.HCM làm trường hợp nghiên cứu điển hình.


® 2023 Journal of Science and Technology - NTTU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles