Định lượng flavonoid toàn phần trong cao khô Rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.) bằng phương pháp quang phổ UV-Vis

Main Article Content

Nguyễn Thị Kim Liên
Chế Quang Minh
Nguyễn Hương Thư

Abstract

Rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC, Molluginaceae) với thành phần flavonoid có khả năng ức chế vi sinh vật, được xem như một nguồn nguyên liệu kháng sinh thực vật đầy hứa hẹn để bào chế thuốc kháng khuẩn dùng ngoài. Để tiến hành tiêu chuẩn hóa chế phẩm thì bước đầu tiên cần xây dựng và thẩm định qui trình định lượng hoạt chất trong nguyên liệu đầu vào. Cao khô Rau đắng đất được xác định hàm lượng flavonoid toàn phần tính theo quercetin bằng phương pháp đo quang phổ UV-Vis với thuốc thử tạo phức là nhôm nitrat ở bước sóng 418nm cho kết quả 2,621mg quercetin/1g cao khô. Phương pháp đã được thẩm định và đạt tính tuyến tính, độ đặc hiệu, độ chính xác và độ đúng.

Article Details

Section
Articles