Xác định vi nấm gây bệnh thối thân cây Xương rồng Nopal (Opuntia ficus-indica) trồng tại Ninh Thuận

Main Article Content

Hồ Thị Cẩm Nguyên
Nguyễn Thị Thư Nhã
Đoàn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Nhã

Abstract

 Xương rồng Nopal (Opuntia ficus-indica) vừa là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho
người và gia súc, vừa là giải pháp lý tưởng cho những vùng đất hoang hóa, đất cát nhiễm
mặn ven biển bỏ hoang không canh tác nông nghiệp được của Việt Nam, đặc biệt là
Ninh Thuận. Những năm gần đây, bệnh thối thân Xương rồng Nopal đã xuất hiện và nhanh chóng lây lan làm đổ gãy cây, ảnh hưởng đến đến năng suất và làm giảm hiệu quả canh tác. Dựa vào đặc điểm hình thái và trình tự DNA vùng ITS, vi nấm gây bệnh được xác định là Macrophomina sp. và Lasiodiplodia theobromae. Phân tích cây phát sinh loài dựa trên trình tự vùng ITS cho thấy 2 vi nấm này phân bố cùng nhóm với các phân lập khác của Macrophomina sp. và L. theobromae trên GenBank. Các thí nghiệm
về khả năng gây bệnh đã được thực hiện và đáp ứng định đề của Koch. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh vai trò của cả 2 vi nấm trong việc gây bệnh thối thân trên Xương rồng Nopal, cung cấp thông tin quan trọng giúp nghiên cứu các biện pháp phòng trừ hợp lý, hiệu quả.
® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU 

Article Details

Section
Articles