Published: 2024-03-29

Application of machine learning models for green andsimultaneous determination of asiaticoside andmadecassoside in Centella asiatica

Ta Thi Thao, Nguyen Dieu Linh, Nguyen Thi Ha Ly, Hoang Thi Tuyet, Do Thi Ha, Nguyen Lam Hong, Tran Thi Hue, Nguyen Duc Thanh, Pham Gia Bach (Author)

8

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzym alpha-glucosidase của Dền gai (Amaranthus spinosus L. Amaranthaceae)

Lư Bích Ngọc Giàu, Phan Thiện Vy, Nguyễn Phương Thanh Ngân, Phạm Thị Hương Giang (Author)

9

Xác định vi nấm gây bệnh thối thân cây Xương rồng Nopal (Opuntia ficus-indica) trồng tại Ninh Thuận

Hồ Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Thị Thư Nhã, Đoàn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Nhã (Author)

9