Trích ly và khảo sát hàm lượng polyphenol, hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết ethanol từ hoa Hẹ (Allium ramosum L.)

Main Article Content

Lê Hải Đường
Bùi Gia Linh
Trần Thị Trang
Trương Thị Thu Thảo

Abstract

 Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của điều kiện trích ly dịch chiết ethanol từ hoa Hẹ (Allium ramosum L.), đồng thời khảo sát hàm lượng polyphenol, hoạt tính kháng oxi hoá của dịch chiết đó. Nghiên cứu này sử dụng sự hỗ trợ của sóng siêu âm để khảo sát quy trình trích ly và cho kết quả tối ưu là sử dụng dung môi ethanol 75 %, siêu âm ở nhiệt độ 50 oC trong thời gian 45 phút, đồng thời sử dụng phương pháp Folin-Ciocalteu xác định hàm lượng polyphenol và phương pháp DPPH khảo sát hoạt tính kháng oxy
hóa của dịch đã chiết. Kết quả thu được đối với hàm lượng polyphenol là (51,30 ± 0,01) gGAE/mL, đối với hoạt tính kháng oxy hóa là (0,383 ± 0,001) mg dịch chiết/mL. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã nhận danh được một số nhóm chất chính như phenolic, flavonoid, alkanoid trong dịch chiết bằng phương pháp hóa học. Với kết quả đạt được, ngoài việc cung cấp thêm một số thông tin khoa học về hoa Hẹ mà trước đây chưa được khám phá, kết quả nghiên cứu còn đóng góp vào việc nâng cao giá trị của một loại dược liệu quý vốn đã rất quen thuộc với người dân và góp phần làm phong phú thêm kho tàng những cây thuốc và vị thuốc cổ truyền Việt Nam.® 2024 Journal of Science and Technology - NTTU 

Article Details

Section
Articles