Published: 2024-03-05

Phthalates in indoor air and dust from Hanoi, Vietnam: distriution and human exposure

Tran Manh Tri, Tu Binh Minh, Dang Minh Huong Giang, Nguyen Thi Thanh Huyen, Hoang Quoc Anh, Vu Duc Nam, Pham Thi Phuong Thao, Le Minh Thuy, Trinh Thi Hue (Author)

7-12

Sampling of atmospheric Hgo using home-made gold-coated sand sorbent prior to analysis by atomic absorption spectrometry

Nguyen Van Dong, Nguyen Thi Thanh Ngoc, Nguyen Thanh Nhan, Bui Anh Thuy, Nguyen Quang Thien, Nguyen Thi My, Thai Huynh Thuc, Truong Minh Tri, Le Thi Huynh Mai, Dao Huy Hoang (Author)

13-20

Simultaneous effect of pH, deposition time, deposition potential, and step potential on the stripping peak current of lead and cadmium by response surface methodology

Nguyen Thi Lieu, Cao Van Hoang, Nguyen Thi Dieu Cam Cam, Nguyen Thi Thanh Binh, Pham Quoc Trung, Le Truong Giang (Author)

21-27

Thiết lập qui trình nhân giống in vitro cây mai vàng (Ochna integerrima (Lour.) Merr.)

Hồ Thị Cẩm Nguyên, Phạm Ngọc Hà, Nguyễn Thị Nhã (Author)

28-32

Determination of Auramine O in animal feedstuffs using ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry

Nguyen Thi Ha, Nguyen Bich Nu, Le Phuong Thao, Tran Thi Hong, Nguyen Kieu Hung (Author)

53-58

Multivariate statistical approach in food and pharmaceutical quality control

Nguyen Thu Hoai, Nguyen Phuc Thinh, Ly Du Thu, Nguyen Huu Quang, Nguyen Thi My Chi, Ta Thi Le Huyen, Vo Hien, Nguyen Anh Mai (Author)

59-66

Khảo sát tác dụng giảm đau của cao chiết nước từ lá cây Lấu đỏ (Psychotria rubra (Lour.) Poir, Rubiaceae)

Hoàng Thị Phương Liên, Lê Thị Kim Anh, Trần Ngọc Tín, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Võ Thị Thu Hà (Author)

67-70