Published: 2018-09-01

Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre

Ông Bỉnh Nguyên, Lý Hải Triều, Đỗ Đình Nhật, Lê Thị Hồng Nhan, Phan Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Đình Mạnh, Lâm Trí Đức, Nguyễn Phú Thương Nhân, Trần Thiện Hiền, Nguyễn Thanh Quang, Lê Văn Minh (Author)

Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam

Nguyễn Trà Mi, Hồ Tá Giáp, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Hồ Các Dung (Author)

Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy

Lê Bảo Tiến, Cao Đại Vũ, Nông Xuân Linh, Nguyễn Hữu Vinh, Bạch Long Giang, Nguyễn Duy Trinh (Author)

Định lượng omeprazol trong huyết tương bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC-DAD)

Nguyễn Lê Vân Hà, Nguyễn Thị Thủy, Dương Đình Chung (Author)