Published: 2018-12-01

Phát hiện nhanh streptomycin bằng DNA aptamer và hạt nano vàng

Nguyễn Lương Hiếu Hòa, Ông Bỉnh Nguyên, Trần Lê Phương Duy, Hồ Tá Giáp, Lê Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Dũng (Author)

Khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cao chiết Dây gắm (Gnetum montanum Markgr.)

Ông Bỉnh Nguyên, Nguyễn Đặng Kim Quyên, Lý Hải Triều, Bùi Thị Phương Quỳnh, Lê Văn Minh (Author)

Purification of Saccharomyces cerevisiae recombinant Crp1

Phung Thi Thu Huong, Tran Hong Diem (Author)

Tạo kháng thể IgG thỏ kháng IgG người

Thái Thị Tuyết Trinh, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Hùng (Author)

Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Xương rồng lê gai Opuntia ficus indica (L.) Mill.

Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Bùi Trang Việt, Trần Thanh Hương (Author)

Khảo sát độc tính cấp và tác động kháng viêm của dịch chiết nước cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides Mart., Amaranthaceae)

Lê Thị Kim Anh, Trần Ngọc Tín, Trương Mỹ Linh, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Hoàng Mỹ An, Hoàng Thị Phương Liên, Võ Thị Thu Hà (Author)