Published: 2024-01-26

Tạo sản phẩm bột dinh dưỡng từ hạt Đậu phộng nảy mầm

Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Phong Bình, Trương Dương Mỹ Chi (Author)

7

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ hạt tiêu lép bằng phương pháp chưng cất ở qui mô pilot

Đỗ Đình Nhật, Trần Minh Thông, Nguyễn Huỳnh Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phạm Ngọc Tú (Author)

6

Ứng dụng phương pháp sắc kí lỏng pha đảo (Rp-HPLC) định lượng viên nén ticagrelor

Dương Đình Chung, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hữu Khánh Quan, Trương Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thuỷ, Lê Thị Yến Chi, Ca Thị Thuý (Author)

5

Xây dựng công thức gel nhũ tương Dầu Olive dùng ngoài

Nguyễn Thị Kim Liên, Chế Quang Minh (Author)

6