Published: 2024-01-24

Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in sludge samples collected from To Lich River, Hanoi, Vietnam

Tran Manh Tri, Nguyen Nu My Ha, Vo Manh Trung, Le Cam Tong, Le Quang Huong, Do Quang Trung, Pham Thi Phuong (Author)

9

Investigate the effect of hydrothermal temperature on the structure and characterization of 20 % ZnO-Cu2O nanocomposite

Nguyen Thi Tuyet Mai, Nguyen Thi Lan, Nguyen Kim Nga, Ta Ngon Dung, Huynh Chinh Dang (Author)

8

Phát hiện nhanh vi rut gây bệnh dịch tả lợn cổ điển bằng phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt trung gian vòng lặp

Trần Hồng Diễm, Trần Thị Hậu, Phạm Nguyễn Minh Trang, Phùng Thị Thu Phương (Author)

8

Khảo sát độc tính bán trường diễn đường uống trên chuột nhắt trắng của cao chiết lá Sa kê (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, Moraceae)

Võ Thị Thu Hà, Dương Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Lâm Hoàng Vũ, Lê Anh Khang, Võ Hiền Nhật, Dương Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thùy Trang (Author)

8