Published: 2024-01-25

Electrochemical properties of MCDI-utilized PVA/SSA/GA cation exchange membrane

Ngo Long Hoang, Nguyen Tuan Ngan, Nguyen Tung Thanh (Author)

7

Đánh giá khả năng thủy phân protein đậu nành tinh chế bằng dịch chiết gừng và một số hoạt tính sinh học của sản phẩm thủy phân

Lê Thái Quang, Mai Thùy Linh, Nguyễn Thị Phương, Bùi Công Chính, Nguyễn Kim Trúc, Nguyễn Thị Khoa (Author)

6

Khảo sát độc tính cấp, khả năng kháng oxi hóa và kháng viêm của cao Trầu không (Piper betle l. Piperaceae)

Nguyễn Thị BạchTuyết, Hoàng Thị Phương Liên, Bùi Thái Quỳnh Thi, Nguyễn Nhựt Trường (Author)

11

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và chống oxi hóa của cây É trắng (Ocimum africanum L. Lamiaceae)

Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Hoài Thương, Trần Hữu Lộc, Hồ Tô Minh Khải, Lê Bảo Oanh (Author)

6

Ứng dụng mạng xã hội trong việc định hướng dư luận sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam

Vũ Nhật Phương, Nguyễn Xuân Nhĩ, Trần Thanh Tùng, Trương Thị Lệ Hằng (Author)

9