Published: 2024-01-25

Khảo sát ảnh hưởng bã mật đường lên sự sinh trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của tảo Haematococcus pluvialis

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Lương Hiếu Hòa, Huỳnh Trần Mỹ Hòa, Nguyễn Thanh Loan (Author)

Đặc điểm thực vật học và tác dụng gây độc tế bào của cây Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor. Boraginaceae)

Nguyễn Linh Tuyền, Bùi Hoàng Minh, Bùi Nguyễn Biên Thùy, Nguyễn Hà Mỹ Vân (Author)

Bào chế kem đánh răng chứa tinh dầu Quế

Nguyễn Thị Kim Liên, Đinh Lan Thị Linh, Nguyễn Bảo Thị Châu, Chế Quang Minh (Author)