Published: 2024-01-24

Ảnh hưởng của nano bạc đến tính chất của màng PVA/D-glucose/Agar

Nguyễn Thị Thương, Phạm Trần Bảo Trân (Author)

7-12

Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn EtOAc từ quả cây Cà dại hoa trắng (Solanum torvum Sw.)

Phan Thiện Vy, Nguyễn Linh Tuyền, Lư Bích Ngọc Giàu, Võ Thanh Thảo (Author)

19-28

Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Thường xuân (Hedera helix L.)

Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Đức Huy, Hà Mỹ Nhân (Author)

29-36

Sự khác biệt về mức độ biểu hiện các enzyme chuyển hóa ceramide giữa hai dòng tế bào ung thư gan Hep3B và Huh6

Vũ Minh Thiết, Nguyễn Hoàng Danh, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Hoàng Đăng Khoa (Author)

43-49

Đánh giá tác dụng giảm đau của cao chiết từ thân cây Dây khai (Coptosapelta flavescens Korth.) trên chuột nhắt trắng

Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Đặng Đại Phúc, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Xuân, Phạm Trí Nhựt, Bạch Long Giang (Author)

56-62