Published: 2024-01-25

Một xét nghiệm Polymerase Spiral Reaction mới để phát hiện nhanh các gen Staphylococcus aureus kháng penicillin

Vũ Quang Hiếu, Phan Văn Thạch, Trần Hồng Diễm, Trần Thị Quỳnh Như, Đặng Hữu Nghĩa (Author)

Xác định vi nấm gây thối củ hành tím (Allium ascalonicum) trồng tại Ninh Thuận trong quá trình bảo quản

Hồ Cẩm Thị Nguyên, Nguyễn Thị Nhã, Trần Tuấn Kiệt, Võ Tú Thị Bình, Nguyễn Thị Thư Nhã (Author)

7