Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành

 Công bố, giới thiệu các công trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, thông tin hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp có nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu phát triển nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ngày càng tăng giữa các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu khoa học; Khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ và thu hút các nhà khoa học có uy tín đăng tải các kết quả nghiên cứu.

Tổng biên tập

 • Đặng Vũ Ngoạn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, dvngoan@ntt.edu.vn

Trưởng ban biên tập

 • Cao Đắc Hiển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cdhien@ntt.edu.vn

Thư ký Tòa soạn

 • Bạch Long Giang, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, blgiang@ntt.edu.vn

Hội đồng biên tập

 • Bùi Chí Bửu, Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam
 • Đỗ Văn Dũng, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 • Trần Thọ Đạt, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Phạm Hoàng, Đại học Rutgers
 • Trần Thị Hồng, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Nguyễn Lộc, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đặng Vũ Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
 • Đặng Lương Mô, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Phan Thanh Sơn Nam, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
 • Trần Văn Nhung, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
 • Trần Công Phong, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 • Rajagopal Premkumar, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia
 • Nguyễn Văn Sanh, Đại học Mahidol
 • Võ Văn Sen, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
 • Vương Thanh Sơn, Đại học British Columbia
 • Nguyễn Xuân  Tế, Đại học Văn Lang
 • Nguyễn Văn Thanh, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Nguyễn Ngọc Thành, Đại học Wroclaw
 • Lê Thế Thự, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Lê Thị Kiều Vân, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Phạm Hùng Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội

Current Issue

Vol 6 No 3 (2023): Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Published: 2023-11-03

Articles

View All Issues