Published: 2024-01-24

Study on AA10 expression in E. coli

Van Vu Van, Nhung Ngo Thi Cam (Author)

1-5

Tạo dòng gene mã hóa enzyme Sphingosine 1-phosphate Lyase ở người (SGPL1)

Vũ Minh Thiết, Hồ Tá Giáp, Nguyễn Hoàng Danh (Author)

13-17

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh thối gốc cây măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) Ninh Thuận

Nguyễn Thị Nhã, Hồ Thị Cẩm Nguyên, Phạm Thị Hồng Gấm (Author)

42-48

Sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu thuộc chi Ocimum, họ Hoa Môi (Lamiaceae)

Nguyễn Thanh Tố Nhi, Lê Thị Thu Trang, Trần Thị Hoàng Ngọc, Trần Thủy Tiên, Võ Phát Thịnh (Author)

59-64